sunnuntai 26. helmikuuta 2017

#töihinkaupungilleJP (Juha-Pekka) Väisänen "Teen aloitteita, joilla kaupunkia työnantajana vahvistetaan, työläisten palkkoja korotetaan ja aloitteen jolla lisätään 10 miljoonaa euroa työttömien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tukityöllistämiseen".

 


Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?

Minut kannattaa valita Helsingin kunnanvaltuustoon koska minulla on aktivistin kokemusta osallistuvan demokratian kulttuurista ja vaikuttamisesta. Lisäksi toimin varmasti työväenluokan yhteisten tavoitteiden puolesta ja teen tinkimättömästi työtä yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen Helsingin rakentamiseksi.

 
Me emme tarvitse yhtään miljonääriä tai ulkomaista yrittäjää luomaan meille kasvua tai hypeä. Me helsinkiläiset voimme yhdessä itse luoda lisää työpaikkoja ja työllistää työttömät töihin kaupungille. Kaupungin työläisten palkkoja on myös korotettava. Kaupungilla on tähän tarvittavaa pääomaa ja kaupungilla on osaavaa porukkaa töitä tekemään.
Työtä on keskittämisen sijaan jaettava. Helsinki Suomen yhtenä suurimpana työnantajana ( 40 000 työläistä) on näytettävä esimerkkiä siitä että ansiotasoa alentamatta työtä voidaan alkaa tehdä kuuden tunnin työvuoroissa .
Työttömyys on kasvanut Helsingin seudulla viime vuosina nopeasti. Tämä koskee myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, vaikka tavoitteena on ollut ehkäistä etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömyyden kasvu koskee myös monia pitkälle koulutettuja työnhakijoita.
On sietämätöntä, että Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja ei ole kuitenkaan lisätty. Ne ovat olleet ennallaan jo usean vuoden ajan. Kaupunki ei ole myöskään lisännyt työpaikkoja omassa toiminnassaan, vaikka palvelujen tarpeet ovat muun muassa asukasmäärän ja kunnan velvoitteiden myötä lisääntyneet.
Kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien työmarkkinatuen kuntaosuuksien arvioidaan taas ylittävän jo 65 miljoonan euron tason. Tällaisten ”sakkojen” maksaminen siitä, että ihmisiä pidetään työttömänä, on taloudellisesti järjetöntä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Pitkittyvällä työttömyydellä on myös monia muita kielteisiä vaikutuksia. Sakkojen sijaan on työllistettävä työttömiä kaupungille töihin.
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä on esittänyt , että talousarvion 2017 raamiin ja taloussuunnitelman 2017-2019 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa työttömien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tukityöllistämiseen. Osan määrärahasta esitimme käytettäväksi nuorisotakuun toteuttamiseen kehittämällä uusia työllistymispolkuja ja palkkatuella työllistettyjen nuorten jatkotyöllistämiseen.  Lisäksi esitimme, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen ja työllistämiseen tälle vuodelle esitettyä määrärahaa lisätään.
Lisäksi esitimme, että kaupunginhallituksen tulisi varautua myös maan hallituksen aluehallintouudistuksen yhteydessä työllistämispalvelujen siirtämiseen pääosin kaupungin vastuulle.
SKP:n ja Helsikilistat ovat  esittäneet, että ryhdytään toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi kaupungin palveluihin ja luomalla kaupungille lisää kannattavaa liiketoimintaa, kuten rakennusliike, uusiutuvan energian tuotantoa ja tietotekniikan sovellusten kehittämistyötä. Seuraavalla valtuustokaudella on jatkettava työtä nykyisen työttömyyttä lisäävää politiikkaa vastaan.
Helsingin kaupunki teki 2016 464 miljoonaa euroa ylijäämää ja ensi vuoden budjettiesityksen ylijäämäksi ovat suuret puolueet yhteisesti sopineet 120 miljoonaa. Ja näiden ylijäämien päälle tulevat vielä Helenin ja kaupungin muiden yhtiöiden liikevoitot.
Kaupungin  tehtävä ei ole tuottaa voittoa ja siirtää tuloja säästötileille. Toki on hyvä varautua huonoja aikoja varten.
Nyt on käsillä huonot ajat koska meillä on ihmisiä ilman töitä, asuntoja ja ruokaa!  Nyt on työllistettävä työttömät kaupungille töihin. Rahaa kaupungilla työllisyystoimia varten on. Onnksi on vaalit koska vaaleilla voidaan valita kaupungille ja asukkaille - työläisille kokonaan toinen ja parempi suunta!

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti